ستون فقراتستون فقرات شما ستون بلندی از استخوان هاست که از گردن تا پایین کمر شما امتداد دارد. به عبارتی از پایه جمجمه (استخوان سر) شروع می شود و به دنبالچه ختم می شود. استخوان ها، ماهیچه ها، تاندون ها و سایر بافت ها ، نخاع و مایع اطراف نخاع را در بر می گیرند. بیماری های مهم و شایعی ستون فقرات را مبتلا می کنند. فتق دیسک ، تنگی کانال نخاعی ، آرتروز یا استئوآرتریت، پوکی استخوان ، سیاتیک ، رگ به رگ شدن بیماری هایی رایج ، شایع  و گریبانگیر انسان هستند. کمردرد شایعترین علامت ستون فقرات است. بیماران در مواجه با علایم و بیماری های ستون فقرات همیشه با این چالش مواجه هستند که به کدام پزشک مراجعه نمایند و چه نوع درمانی را انتخاب کنند. بهترین درمان و بهترین متخصص ستون فقرات از سوالات و جستجوهای همیشگی هست.

نواحی ستون فقرات کدامند؟

سی و سه مهره پنج بخش مجزای ستون فقرات را تشکیل می دهند. از گردن شروع می شود و به سمت دنبالچه می رود، بخش های آن شامل موارد زیر است:

  • ناحیه گردنی : گردن شما دارای هفت مهره (C1 تا C7) است. این مهره های گردن به شما امکان می دهند سر خود را بچرخانید، کج کنید و سرتان را تکان دهید. گردن یک شکل C به سمت جلو ایجاد می کند که به آن منحنی لوردوز می گویند.
  • ناحیه سینه ای (وسط پشت): قسمت قفسه سینه ای دارای 12 مهره (T1 تا T12) است. دنده های شما در عقب به این مهره ها می چسبند. قسمت قفسه سینه ای کمی به سمت عقب خم می شود تا یک شکل C به عقب به نام منحنی کیفوتیک ایجاد شود.
  • ناحیه کمری : پنج مهره (L1 تا L5) کمر شما را تشکیل می دهند و از قسمت های بالاتر ستون فقرات شما پشتیبانی می کنند. کمر به لگن شما متصل می شود و بیشتر وزن بدن شما و همچنین استرس ناشی از بلند کردن و حمل وسایل را تحمل می کند. کمر به سمت جلو خم می شود تا یک انحنای لوردوتیک C شکل ایجاد کند.ستون فقرات کمر
  • ساکروم(استخوان خاجی): این استخوان مثلثی شکل به باسن شما متصل می شود. پنج مهره خاجی (S1 تا S5) در طول رشد جنین به هم جوش می خورند، به این معنی که حرکت نمی کنند. استخوان خاجی و لگن حلقه ای به نام کمربند لگنی تشکیل می دهند.
  • دنبالچه  : چهار مهره جوش خورده این تکه کوچک استخوانی را در پایین ترین قسمت ستون مهره ها تشکیل می دهند. ماهیچه ها و رباط های کف لگن به دنبالچه می چسبند.